در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری فارس - در مراسم سالگرد ورود حضرت امام در فرودگاه مهرآباد مطرح شد سخنان تند هاشمی...