در حال انتقال به آدرس درخواستی

تورم تک رقمی شد/ 9.5 درصد در دوران رکود و نزول شاخص بورس