در حال انتقال به آدرس درخواستی

3 میلیارد دلار خسارت سالانه عربستان در قطع رابطه با ایران