در حال انتقال به آدرس درخواستی

اوباما: ایران نیازی به استفاده از دلار در معاملات خارجی ندارد/ تهران برای دیدن اثرات رفع تحریم...