در حال انتقال به آدرس درخواستی

عراقچی: در حال برطرف کردن موانع اجرای برجام هستیم