در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - برف و سرما تنور نفت‌خام را داغ کرد