در حال انتقال به آدرس درخواستی

زمان تقریبی عرضه اولیه سهام ایرانیان اطلس و نحوه قیمت گذاری اعلام شد