در حال انتقال به آدرس درخواستی

مونیز : تحریم‌های ایران در ژانویه برداشته می‌شود/ نگرانی درباره برنامه ایران وجود ندارد