در حال انتقال به آدرس درخواستی

یک شعبه ویژه در دادگاه‌های یک مرکز استان برای بدحجابی/ مجازات بدحجابی؛ 10 روز تا 2 ماه حبس