در حال انتقال به آدرس درخواستی

خرازی: ایت الله بهشتی و امام موسی صدر با خانم ها دست می دادند/ من هم با خانم ها قبلاً دست می دادم/...