در حال انتقال به آدرس درخواستی

اولین روز معاملاتی هفته با نفت 29 دلاری و دو خبر مهم