در حال انتقال به آدرس درخواستی

رییس سازمان خصوصی سازی: واگذاری شرکتها تکلیف قانون است/برخی نمایندگان می خواهند به بهانه خصوصی سازی...