در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - همکاری گسترده کره با ایران در حوزه انرژی/واردات 200 هزار بشکه نفت در دستور کار