در حال انتقال به آدرس درخواستی

پالایشگاه های هند750 میلیون دلار از بدهی ایران را دادند/500 مبلیون دلاردیگر در راه