در حال انتقال به آدرس درخواستی

نفت 60 دلاری در پی اقدام هوشمندانه ایران در اوپک/ عربستان به دنبال کاهش حجم تولید ایران