در حال انتقال به آدرس درخواستی

فازهای جدید دو پالایشگاه بزرگ موجب کاهش واردات بنزین می شود/ بنزین تک نرخی