در حال انتقال به آدرس درخواستی

موگرینی در دیدار با ظریف: همه کشورهای اروپایی آماده گسترش روابط با ایران هستند/ تأکید بر حفظ تمامیت...