در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - وزیر انرژی روسیه از سفر قریب الوقوع خود به ایران خبر داد