در حال انتقال به آدرس درخواستی

اختلاف ها بر سر وام روسيه به ايران حل شد/ 2،2 ميليارد دلار در مرحله اول