در حال انتقال به آدرس درخواستی

رویترز: اوباما برای آزادی یک دانشمند ایرانی، از 10 میلیون دلار گذشت