در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری تسنیم - امضای قرارداد 3 میلیارد یورویی احداث خط آهن توسط ایتالیا در ایران