در حال انتقال به آدرس درخواستی

روحانی: رسیدن به روز اجرای برجام ساده نبود/ خیلی‌ها خواستند روز 23 تیر 94 و 26 دی 94 در تاریخ نباشد