در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - اجرای توافق برجام نقطه آغاز رشد وتعالی آلومینیوم است/تولید 150 هزارتن شمش در 10 ماه