در حال انتقال به آدرس درخواستی

شورای رقابت با افزایش 1.81 درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و 0.4 درصدی سایپا موافقت کرد - تی...