در حال انتقال به آدرس درخواستی

آغاز دوباره همکاری سایپا و سیتروئن پس از نیم قرن/ سال 2017 نخستین محصول مشترک می آید