در حال انتقال به آدرس درخواستی

ریابکوف: با برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران، تهران می‌تواند به عضویت سازمان شانگهای درآید