در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری بین المللی تسنیم - مدیرسایپا: مردم باید بگویند چه محصولی و با چه کیفیتی می‌خواهند