در حال انتقال به آدرس درخواستی

قیمت نفت به بیشترین میزان 6 ماه گذشته رسید/بشکه ای 48 دلار - دولت بهار