در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایران رکورددار فروش نفت در خلیج‌‌فارس شد/ رونق دوباره تجارت نفت