در حال انتقال به آدرس درخواستی

زمان عرضه 80 درصد یک پتروشیمی مشخص شد/ هرسهم 136 میلیون تومان