در حال انتقال به آدرس درخواستی

تیراندازی به یک حسینیه شیعیان در عربستان + عکس و فیلم