در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - نوبخت: پس از برجام حدود 3.5میلیارد دلار در کشور سرمایه گذاری خارجی انجام شد