در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزیر اقتصاد خبر داد تورم در دی‌ماه تک رقمی می‌شود/ حذف مالیات بر ارزش افزوده صنعت بیمه