در حال انتقال به آدرس درخواستی

قرارداد "کیسون" با خارجی ها به کجا رسید؟/ مذاکره برای امضای قرارداد 1850 میلیون دلاری