در حال انتقال به آدرس درخواستی

نگرانی صندوق بین المللی پول از بازگشت نفت ایران به بازار جهانی/ قیمت نفت 15 دلار می افتد