در حال انتقال به آدرس درخواستی

هزینه میلیاردی عربستان برای حفظ مشتری‌های نفتی/ خرید سهام پالایشگاه‌های نفت آسیا