در حال انتقال به آدرس درخواستی

بسته جدید اقتصادی دولت هیچ نتیجه‌ای در افزایش رشد اقتصادی نداشت/ پس از برجام شاهد رکود بیشتری هستیم