در حال انتقال به آدرس درخواستی

مدیرعامل شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی یزد خبر داد واگذاری تولید 22 کیلومتر کابل فیبرنوری به...