در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - پکن ٥٠ درصد نفت صادراتی ایران را خریداری می کند