در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - پس لرزه‌های قرار‌داد ایران با ایرباس؛ بویینگ به سمت ترکیه چرخید