در حال انتقال به آدرس درخواستی

رهبر معظم انقلاب:بر اساس تجربه های گذشته به چنین گفتگوهائی خوشبین نیستم/حسن روحانی: با شناختی که از...