در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - تولید نفت ایران از مرز 3.8میلیون بشکه فراتر رفت/افزایش دو برابری صادرات