در حال انتقال به آدرس درخواستی

امضای تفاهم‌نامه شرکت مس و MKM آلمان تا سقف یک میلیارد یورو