در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - شمارش معکوس برای پایان حضور داعش در عراق/ اوضاع موصل آشفته است