در حال انتقال به آدرس درخواستی

در صحن علنی مجلس قرائت شد تذکر 100 نماینده مجلس به رئیس‌جمهور درباره رکود عمیق و بی‌سابقه حاکم بر...