در حال انتقال به آدرس درخواستی

بحرین و سودان با ایران قطع رابطه کردند / امارات سطح روابط خود را کاهش داد