در حال انتقال به آدرس درخواستی

قرارداد 3.5 میلیارد دلاری زیمنس و مپنا / رتبه بندی شرکتهای ایرانی+یک رویداد مهم