در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - صادرات نفت ایران در اردیبهشت ماه به روزانه دو میلیون بشكه افزایش می‌یابد