در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری فارس - با وجود اعلام ریاض برای قطع روابط اقتصادی با تهران شرکت عربستانی «صافولا» از...