در حال انتقال به آدرس درخواستی

آسوشیتدپرس خبرداد: اجرای «برجام» ظرف یک هفته آینده